Nachádzate sa tu

Verejná zóna
Na našej internetovej stránke poskytujeme samostatný priestor aj pre všetkých rodičov, priateľov školy a návštevníkov, túto sekciu sme nazvali verejná zóna.


Prvá časť tejto sekcie - rodičovská zóna je určená najmä pre našich rodičov. Rodičia v nej získajú informácie o zvonení na začiatku a konci vyučovacích hodín, o známkach svojich detí - žiacka knižka, môžu si vytlačiť rôzne žiadosti a tlačivá, ktoré sú pri komunikácii so školou dôležité alebo môžu zistiť konzultačné hodiny zamestnancov školy. Sekcia Kam po škole je určená tým rodičom, ktorých deti končia vzdelávanie v špeciálnej základnej škole a budú pokračovať v ďalšom štúdiu. Tu získajú informácie o možnostiach vzdelávania v odbornom učilišti alebo v praktickej škole. V sekciách rozvrh hodín a vzdelávací program sa rodičia dozvedia všetko o rozvrhu hodín, resp. o vzdelávacom programe školy.

Vpredposlednej sekcii stránky si môžete prečítať dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní - učiteľské noviny, ktorých vydávanie sa po niekoľkých rokov vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu opäť obnovilo.


Poslednou časťou v tejto sekcii stránky je mapa stránky. Je určené všetkým návštevníkom, ktorí by chceli poznať architektúru internetovej stránky obsahujúcu spravidla hierarchicky usporiadaný zoznam stránok na internetovej lokalite našej stránky.

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado