Nachádzate sa tu

Učitelia š.r. 2017/2018
Vedenie školy:

PaedDr. Adrián Ilečko
riaditeľ školy
riaditel@szszvolen.sk
ImageDetail obrázkuMgr. Jana Sklienková
zástupkyňa RŠ pre I.stupeň
sklienkova@szszvolen.sk
ImageDetail obrázku
Mgr. Dáša Slamková
zástupkyňa RŠ pre II.stupeň
slamkova@szszvolen.sk
ImageDetail obrázku


Triedni učitelia I. stupeň

Pr. ročník : Mgr. Viera Stehlíková, stehlikova@szszvolen.sk
I. A : Mgr. Andrea Marcineková, marcinekova@szszvolen.sk
I. B : Mgr. Božena Nemcová, nemcova@szszvolen.sk
II. A : Mgr. Drahoslava Pavlíková, pavlikova@szszvolen.sk
III. A : Mgr. Monika Baránková, barankova@szszvolen.sk
IV. A : Mgr. Anna Demianičová, demianicova@szszvolen.sk
TVP 1 : Mgr. Margaréta Vojtková, vojtkova@szszvolen.sk
TVP 2 : Mgr. Anna Bronišová, bronisova@szszvolen.sk
TVP 3 : Mgr. Mária Krajčiová, krajciova@szszvolen.sk
IVP2 (Symbia) : Mgr. Adriana Ilečková, ileckova@szszvolen.sk
C variant (Symbia) : Mgr. Alexandra Požgajová, pozgajova@szszvolen.sk

Triedni učitelia II. stupeň

V. A : Mgr. Erika Ivanová, ivanova@szszvolen.sk
V. B : Mgr. Elena Obstová, obstova@szszvolen.sk
VI. A : Mgr. Róbert Kováč, kovac@szszvolen.sk
VI. B : Ing. Adriana Hedvigyová, hedvigyova@szszvolen.sk
VII. A : PaedDr. Natália Tereňová, terenova@szszvolen.sk
VIII. A : Mgr. Ivan Krivošík, krivosik@szszvolen.sk
IX. A : Ing. Monika Kušnírová, kusnirova@szszvolen.sk
B variant : Mgr. Gabriela Marková, markova@szszvolen.sk
IVP1 : Mgr. Janka Szúdorová, szudorova@szszvolen.sk

Učitelia bez triednictva :
Mgr. Anna Kútna, kutna@szszvolen.sk

Vychovávatelia

ŠKD I. odd. : Mgr. Lenka Hajšeľová, hajselova@szszvolen.sk
                     Mgr. Boris Fiľo, filo@szszvolen.sk

Asistenti učiteľa

Mgr. Zuzana Melicherčíková, melichercikova@szszvolen.sk
Mgr. Mária Jamrišková, jamriskova@szszvolen.sk
Mgr. Martina Martečíková (Symbia), martecikova@szszvolen.sk
Mgr. Miroslava Hajšeľová (Symbia), hajselovam@szszvolen.sk
Mgr. Andrea Fraňová (Symbia), franova@szszvolen.sk

Odborní zamestnanci školy

Sociálny pedagóg: Mgr. Boris Fiľo, filo@szszvolen.sk
Školský psychológ: Mgr. Lenka Konôpková, konopkova@szszvolen.sk


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado