Nachádzate sa tu

Učitelia - š.r. 2014/2015
Vedenie školy:
Pedagogickí zamestnanci:

Vedenie školy:

Riaditeľ školy
PaedDr. Adrián Ilečko, riaditel@szszvolen.sk

ImageDetail obrázku


Zástupkyňa pre I.stupeň:
Mgr.Jana Sklienková, sklienkova@szszvolen.sk
ImageDetail obrázku


Zástupkyňa pre II.stupeň:
Mgr. Dáša Slamková, slamkova@szszvolen.sk
ImageDetail obrázku

Pedagogickí zamestnanci:

Triedni učitelia I. stupeň:

Pr. ročník : Mgr. Viera Stehlíková, stehlikova@szszvolen.sk
I. A : Mgr. Monika Baránková, barankova@szszvolen.sk
I. B : Mgr. Katarína Jasová, jasova@szszvolen.sk
II. A : Mgr. Anna Demianičová, demianicova@szszvolen.sk
III. A : Mgr. Andrea Marcineková, marcinekova@szszvolen.sk
IV. A : Mgr. Drahoslava Pavlíková, pavlikova@szszvolen.sk
IV.B : Mgr. Mária Krajčiová, krajciova@szszvolen.sk
IV. C : Ing. Adriana Hedvigyová, hedvigyova@szszvolen.sk
TVP 1 : Mgr. Margaréta Vojtková, vojtkova@szszvolen.sk
TVP 2 : Mgr. Anna Bronišová, bronisova@szszvolen.sk
AUT (Symbia) : Mgr. Adriana Ilečková, ileckova@szszvolen.sk
C variant (Symbia) : Mgr. Alexandra Požgajová, pozgajova@szszvolen.sk

Triedni učitelia II. stupeň:

V. A : PaedDr. Natália Tereňová, terenova@szszvolen.sk
VI. A : Mgr. Ivan Krivošík, krivosik@szszvolen.sk
VII. A : Ing. Monika Kušnírová, kusnirova@szszvolen.sk
VIII. A : Mgr. Erika Ivanová, ivanova@szszvolen.sk
IX. A : PaedDr. Ján Šalko, salko@szszvolen.sk
B variant : Mgr. Gabriela Marková, markova@szszvolen.sk
Trieda IVP : Mgr. Janka Szúdorová, szudorova@szszvolen.sk

Učitelia bez triednictva :
Mgr. Róbert Kováč, kovac@szszvolen.sk

Vychovávatelia:
ŠKD I. odd. : Mgr. Božena Nemcová, nemcova@szszvolen.sk
ŠKD II. odd. : Mgr. Lenka Hajšeľová, hajselova@szszvolen.sk

Koordinátor pre prácu so žiakmi so SZP: Mgr. Boris Fiľo, filo@szszvolen.sk

Pedagogickí asistenti:
Mgr. Andrea Fíziková, fizikova@szszvolen.sk
Mgr. Elena Obstová, obstova@szszvolen.sk
Mgr. Martina Martečíková (Symbia), martecikova@szszvolen.sk
Mgr. Miroslava Hajšeľová (Symbia), hajselovam@szszvolen.sk
Mgr. Andrea Fraňová (Symbia), franova@szszvolen.sk


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado