Nachádzate sa tu

Triedy a odd. ŠKD - š.r. 2017/2018
Por.č. Trieda Žiaci Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ E-mail
1. IVP 6 5 1 Mgr. Adriana Ilečková ileckova@szszvolen.sk
2. Var.C 7 3 4 Mgr. Alexandra Požgajová pozgajova@szszvolen.sk
3. Var.B 7 5 2 Mgr. Gabriela Marková markova@szszvolen.sk
4. TVP 1 6 4 2 Mgr. Margaréta Vojtková vojtkova@szszvolen.sk
5. TVP 2 5 2 3 Mgr. Anna Bronišová bronisova@szszvolen.sk
6. TVP 3 8 3 5 Mgr. Mária Krajčiová krajciova@szszvolen.sk
7. Príp.r. 8 2 6 Mgr. Viera Stehlíková stehlikova@szszvolen.sk
8. 1.A 8 3 5 Mgr. Anna Demianičová demianicova@szszvolen.sk
9. 2.A 8 3 5 Mgr. Andrea Marcineková marcinekova@szszvolen.sk
10. 2.B 6 3 3 Mgr. Božena Nemcová nemcova@szszvolen.sk
11. 3.A 9 4 5 Mgr. Drahoslava Pavlíková pavlikova@szszvolen.sk
12. 4.A 9 4 5 Mgr. Monika Baránková barankova@szszvolen.sk
13. 5.A 9 3 6 Ing. Monika Kušnírová kusnirova@szszvolen.sk
14. 6.A 8 4 4 Mgr. Erika Ivanová ivanova@szszvolen.sk
15. 6.B 8 4 4 Mgr. Elena Obstová obstova@szszvolen.sk
16. 7.A 8 3 5 Mgr. Róbert Kováč kovac@szszvolen.sk
17. 7.B 8 4 4 Ing. Adriana Hedvigyová hedvigyova@szszvolen.sk
18. 8.A 11 5 6 PaedDr. Natália Tereňová terenova@szszvolen.sk
19. 9.A 8 3 5 Mgr. Ivan Krivošík krivosik@szszvolen.sk
Spolu 147 67 80

Por.č. Oddelenie ŠKD Žiaci Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ E-mail
1. 1. 8 4 4 Mgr. Lenka Hajšeľová hajselova@szszvolen.sk


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado