Nachádzate sa tu

Triedy a odd. ŠKD - š.r. 2016/2017
Por.č. Trieda Žiaci Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ E-mail
1. IVP1 5 2 3 Mgr. Janka Szúdorová szudorova@szszvolen.sk
2. IVP2 7 6 1 Mgr. Adriana Ilečková ileckova@szszvolen.sk
3. Var.C 5 1 4 Mgr. Alexandra Požgajová pozgajova@szszvolen.sk
4. Var.B 7 3 4 Mgr. Gabriela Marková markova@szszvolen.sk
5. TVP 1 6 3 3 Mgr. Margaréta Vojtková vojtkova@szszvolen.sk
6. TVP 2 5 2 3 Mgr. Anna Bronišová bronisova@szszvolen.sk
7. TVP 3 6 3 3 Mgr. Mária Krajčiová krajciova@szszvolen.sk
8. Príp.r. 8 5 3 Mgr. Viera Stehlíková stehlikova@szszvolen.sk
9. 1.A 8 4 4 Mgr. Andrea Marcineková marcinekova@szszvolen.sk
10. 1.B 6 3 3 Mgr. Božena Nemcová nemcova@szszvolen.sk
11. 2.A 10 5 5 Mgr. Drahoslava Pavlíková pavlikova@szszvolen.sk
12. 3.A 10 5 5 Mgr. Monika Baránková barankova@szszvolen.sk
13. 4.A 10 5 5 Mgr. Anna Demianičová demianicova@szszvolen.sk
14. 5.A 8 4 4 Mgr. Erika Ivanová ivanova@szszvolen.sk
15. 5.B 7 5 2 Mgr. Elena Obstová obstova@szszvolen.sk
16. 6.A 7 3 4 Mgr. Róbert Kováč kovac@szszvolen.sk
17. 6.B 7 5 2 Ing. Adriana Hedvigyová hedvigyova@szszvolen.sk
18. 7.A 11 6 5 PaedDr. Natália Tereňová terenova@szszvolen.sk
19. 8.A 12 5 7 Mgr. Ivan Krivošík krivosik@szszvolen.sk
20. 9.A 8 5 3 Ing. Monika Kušnírová kusnirova@szszvolen.sk
Spolu 153 80 73

Por.č. Oddelenie ŠKD Žiaci Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ E-mail
1. 1. 10 6 4 Mgr. Lenka Hajšeľová hajselova@szszvolen.sk
Spolu 10 6 4


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado