Nachádzate sa tu

Triedy a odd. ŠKD - š.r. 2015/2016
Por.č. Trieda Žiaci Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ E-mail
1. AUT 4 3 1 Mgr. Adriana Ilečková ileckova@szszvolen.sk
2. Var.C 6 2 4 Mgr. Alexandra Požgajová pozgajova@szszvolen.sk
3. Var.B 7 4 3 Mgr. Gabriela Marková markova@szszvolen.sk
4. TVP 1 5 2 3 Mgr. Margaréta Vojtková vojtkova@szszvolen.sk
5. TVP 2 5 2 3 Mgr. Anna Bronišová bronisova@szszvolen.sk
6. TVP 3 6 3 3 Mgr. Mária Krajčiová krajciova@szszvolen.sk
7. IVP 4 3 1 Mgr. Janka Szúdorová szudorova@szszvolen.sk
8. Príp.r. 8 6 2 Mgr. Viera Stehlíková stehlikova@szszvolen.sk
9. 1.A 8 5 3 Mgr. Drahoslava Pavlíková pavlikova@szszvolen.sk
10. 1.B 8 1 7 Mgr. Katarína Jasová jasova@szszvolen.sk
11. 2.A 10 5 5 Mgr. Monika Baránková barankova@szszvolen.sk
12. 3.A 10 4 6 Mgr. Anna Demianičová demianicova@szszvolen.sk
13. 4.A 10 6 4 Mgr. Andrea Marcineková marcinekova@szszvolen.sk
14. 5.A 6 3 3 PaedDr. Ján Šalko salko@szszvolen.sk
15. 5.B 8 4 4 Ing. Adriana Hedvigyová hedvigyova@szszvolen.sk
16. 6.A 11 6 5 PaedDr. Natália Tereňová terenova@szszvolen.sk
17. 7.A 12 4 8 Mgr. Ivan Krivošík krivosik@szszvolen.sk
18. 8.A 11 7 4 Ing. Monika Kušnírová kusnirova@szszvolen.sk
19. 9.A 6 3 3 Mgr. Erika Ivanová ivanova@szszvolen.sk
Spolu 146 75 71

Por.č. Oddelenie ŠKD Žiaci Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ E-mail
1. 1. 11 8 3 Mgr. Božena Nemcová nemcova@szszvolen.sk
2. 2. 8 4 4 Mgr. Lenka Hajšeľová hajselova@szszvolen.sk
Spolu 19 12 7

Žiaci školy v školskom roku 2015/2016

Image

Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado