Nachádzate sa tu

Výchovný poradca
Mgr. Erika Ivanová
výchovná poradkyňa, koordinátor prevencie
ivanova@szszvolen.sk
ImageDetail obrázku

Konzultačné hodiny v školskom roku 2017/2018


Prijímanie na školu:

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školskýzákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov , § 61, ods. 1 a 3 a Vyhlášky č.322/2008 o špeciálnych školách, § 7 ods. 1-4 bude špeciálna škola pri preraďovaní žiaka zo základnej do špeciálnej školy vyžadovať:

1. vyplnený formulár Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole / schválený formulár MŠVVaŠR SR platný od 01. septembra 2015, ŠEVT 49 282 0

2. súhlas zákonného zástupcu so zaradením do špeciálnej školy

3. správy z diagnostických vyšetrení - psychologické a špeciálno pedagogické - s vyjadrením príslušného poradenského zariadenia o vhodnom type vzdelávania žiaka 

4. pedagogická dokumentácia žiaka 


Kam po skončení školy:

Žiaci po absolvovaní 9. ročníka majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní na odbornom učilišti v niektorom zo zvolených odborov:

  • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne,
  • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky,
  • Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo (kvetinár, zeleninár, sadovník),
  • Opatrovateľská starostlivosť so zameraním na zdravotnícke a sociálne zariadenia,
  • Stavebná výroba so zameraním na murárske práce,
  • Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál,
  • Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru,
  • Spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov.

Tieto odbory je možné študovať na:


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado