Nachádzate sa tu

Školský klub detí
Školský klub detí - ŠKD je súčasťou špeciálnej základnej školy.


Ponúka služby pre žiakov v rannom a po skončení vyučovania i v popoludňajšom klube. Zabezpečuje pre žiakov výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania, čím prispieva k ochrane pred sociálno-patologickými javmi, upevňuje fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov, posilňuje humánne a priateľské vzťahy medzi žiakmi a rozvíja ich potenciál.
Okrem toho pomáha žiakom zvládnuť písomnú a ústnu prípravu na vyučovanie.Zhodnotenie činnosti školského klubu pri ŠZŠ (strana 20, bod. 21)


V školskom klube detí trávia čas po školskom vyučovaní. 


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado