Nachádzate sa tu

Služby
Neoddeliteľnou súčasťou špeciálnej základnej školy vo Zvolene sú jej služby. (O Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je pri škole zriadené sa dozviete v inej časti stránky.)

V prvej časti webu uvidíte fotografie jednotlivých učební, ktoré sme v Špeciálnej základnej škole zriadili a získate o nich základné informácie.


Ateliér a dielne
IKT učebne
Posilňovňa
Telocvičňa
Učebňa Enviro
Školský pozemok


Mimoriadne dôležitou službou je školský klub detí, ktorý z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu predstavuje výchovu mimo vyučovania. Výchovné poradenstvo v škole zabezpečuje výchovný poradca. ŠZŠ vo Zvolene ponúka aj služby školského psychológa a služby sociálno-právneho charakteru prostredníctvom sociálneho pracovníka, ktorý pracuje priamo v škole.


Medzi ďalšie dôležité služby, ktoré poskytujeme patrí aj kanisterapia, fyzioterapia a záujmová činnosť. Ich prezentáciou a aktivitami sa táto sekcia webu končí.


Prajeme Vám príjemné čítanie.Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado