Nachádzate sa tu

Aktivity školy
Školský rok 2018/2019


Upozornenie: Obrázky sa zväčšia po nájazde myškou!


Stopy zvieratiek

O tom, že v zime je v prírode naozaj živo nás žiakov I. stupňa prišla presvedčiť milá pani Bariaková z Eko-centra Poľana a ako dôkaz priniesla aj fotografie stôp zvierat v snehu. Zážitkovou formou ako bolo odtláčanie stôp do modelovacej hmoty, tvorbou odtlačkov v modurite mohli žiaci spoznať jednotlivé zvieratká. Veď možno počas vychádzky v lese dokážu oni rozpoznať komu také stopy patria a nakuknúť tak do tajomstiev prírody našej krásnej krajiny.
Mgr. Krajčiová


Biblia na cestách

Putovná výstava "Biblia na cestách" v krajskej knižnici vo Zvolene, prilákala aj niekoľko našich žiakov z tried TVP2, TVP3, 5.A a 9.A, aby sa oboznámili s touto najprekladanejšou knihou v histórii ľudstva. Formou prezentácie im lektor priblížil základné informácie o Biblii (naši žiaci sa vedomosťami nedali zahanbiť) a potom ich už čakala výstava okolo 300 Biblii, medzi ktorými dominovali naozajstné skvosty. A boli to: Biblia, ktorú ilustroval Salvator Dálí, Biblia, ktorá sa nerozpustí vo vode, Biblia pre Rómov, Biblia pre hokejistov, najmenšia Biblia a aj najväčšia. Veru bolo sa na čo pozerať. Veľmi ďakujeme za pútavú prednášku a aj citlivý prístup obidvoch lektorov a už teraz sa tešíme na ďalšie putovanie za poznaním.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, PaedDr. Tereňová


Možno príde aj Mikuláš.......

Nielen možno, ale on naozaj aj 6. decembra prišiel do našej školy, kde ho už hlavne tí najmenší očakávali. A keďže je už veeeeeľmi starý doviedol so sebou aj svojich stálych pomocníkov anjela a čerta. No strachu bolo viac než dosť, ale deti boli perfektné a pre Mikuláša si prichystali básne, piesne, výkresy, darčeky a tak si každý zaslúžil po sladkej odmene. Tí smelší si s čertom a anjelom aj zatancovali a tým trom sa veru zo školy odísť nechcelo. A veď nevadí, o rok sú tu zas.....dúfajme.
Mgr. Krajčiová


Výtvarná súťaž – Ochranárik

Ako po iné roky, aj tento rok sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Ochranárik“ s témou „Veď aj ja som záchranár“ vyhlásenú Okresným úradom Zvolen. Traja naši žiaci boli úspešní a sú to:
Samuel Ján Páchnik (TVP3) – 2. miesto
Daniel Eremiáš (4.A) – 3. miesto
Patrik Kuchár (5.A) – 1. miesto
Mgr. Krajčiová


O troch krásach sveta – DJGT

Za tromi krásami sveta sa do DJGT vo Zvolene vybrali žiaci tried TVP2 a TVP3 5. decembra. A veru ich aj našli. Boli ukryté v krásnej rozprávke Pavla Dobšinského, kde bojovalo dobrom so zlom, láska s nenávisťou, aby v závere láska a dobro zvíťazili a spojili jednu krásnu kráľovskú rodinu spolu. Ako vyplynulo z rozprávky, najväčšia krása sveta je ukrytá v našich deťoch.....Nám sa to predstavenie tak páčilo, že sme ešte navštívili slovenskú dedinku na námestí a poniektorí si na to svoje šťastie aj zazvonili.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová


Návšteva ORL ambulancie

Neskorá jeseň často so sebou prináša rôzne infekcie horných dýchacích ciest, v dôsledku čoho musia rodičia so svojimi deťmi navštíviť detského lekára, prípadne odborného lekára. V rámci prevencie a lepšej spolupráce rodín s deťmi mladšieho školského veku s lekármi sme nadviazali spoluprácu s pani lekárkou MUDr. Ľudmilou Lysinovou. Pani lekárka pozvala našich žiakov na návštevu ORL ambulancie (20.11.2018), kde sa zábavnou formou oboznámili s lekárskym prostredím. Vďaka jej citlivému prístupu stratili deti počiatočné zábrany a spoznali lekárske prístroje, ktoré si sami vyskúšali. Spoločne si overili, že pri návšteve boli všetci zdraví, ale ak nabudúce budú mať zdravotný problém, bez strachu absolvujú so svojimi rodičmi odborné vyšetrenie. Na záver svoje pocity z návštevy výtvarne stvárnili a ponechali ich vystavené v čakárni pre pacientov.
Mgr. Monika Baránková


70. výročie založenia školy

Dňa 14.11.2018 sa v Dome kultúry ŽSR uskutočnila slávnostná Akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia školy. Našej slávnosti sa zúčastnili - prednosta OÚ v BB Mgr. Július Ernek, vedúca odboru školstva OÚ v BB Mgr. Oľga Búryová, predstavitelia mesta Zvolen, partnerských škôl a školských zariadení v regióne. Škole boli udelené pamätné listy od mesta Zvolen a Okresného úradu v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým pozvaným hosťom za to, že prijali naše pozvanie a mali možnosť zhliadnuť nádherný program žiakov, na ktorom okrem detí našej školy vystupovali hudobná kapela Mestskej polície a rómsky súbor Romano Jilo. V obidvoch číslach vystupovali naši talentovaní žiaci.
Vďaka patrí tiež pedagogickým zamestnancom – špeciálnym pedagógom našej školy. Bez ich nasadenia, profesijných skúseností, by silný, dojemný a zároveň pozitívny emocionálny zážitok, ktorí potvrdili všetci zúčastnení, nebol.
PaedDr. Adrián Ilečko


videoprezentácia tu.... Program 70. výročie založenia školy


Deň bielej palice

24.10. sme si so žiakmi 1. stupňa prostredníctvom internej akcie nazvanej "Deň bielej palice" priblížili svet nevidiacich. (Akcia viazaná k 15.10. - Svetovému dňu bielej palice). Čítali sme si z detskej knihy MIMI A LÍZA, ktorá jedinečným spôsobom predstavuje a ukazuje svet zrakovo postihnutých, vypracúvali sme prac. listy, určené k tejto knihe a v neposlednom rade sa hrali hry, zamerané na rozvoj zmyslov s výnimkou zrakového. Cieľom akcie bolo priblížiť našim žiakom svet nevidiacich, poukázať na osoby so zrak. postihnutím, viesť žiakov k tolerancii aj takýchto ľudí ako aj ich jedinečnosti.
Mgr. Sklienková
Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado