Nachádzate sa tu

ŠZŠ - Špeciálna základná škola
V tejto časti webu sa dozviete všetko o novinkách a najnovších aktivitách školy, ktoré sa v priebehu školského roka odohrali alebo realizovali na jej pôde alebo mimo nej.


Neoddeliteľnou súčasťou Špeciálnej základnej školy vo Zvolene sú jej služby. (O Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je pri škole zriadené sa dozviete v inej časti stránky.) V sekcii služby uvidíte fotografie jednotlivých učební, ktoré sme v Špeciálnej základnej škole zriadili a získate o nich základné informácie.

Ateliér a dielne
IKT učebne
Posilňovňa
Telocvičňa
Učebňa Enviro
Školský pozemok


Mimoriadne dôležitou službou je školský klub detí, ktorý z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu predstavuje výchovu mimo vyučovania. Výchovné poradenstvo v škole zabezpečuje výchovný poradca. ŠZŠ vo Zvolene ponúka aj služby školského psychológa a služby sociálno-právneho charakteru prostredníctvom sociálneho pracovníka, ktorý pracuje priamo v škole. Medzi ďalšie dôležité služby, ktoré poskytujeme patrí aj kanisterapia, fyzioterapia a záujmová činnosť.


V ďalšej sekcii sa dozviete aký je rozvrh hodín, kedy sú určené konzultačné hodiny poradenských zamestnancov školy, koľko je v škole tried, a akí učitelia v škole pracujú. Poslednou časťou tejto sekcie je prístup na školský informačný systém eŠkola, ktorý práve budejeme a v najbližšom čase ho sprístupníme.


Prajeme Vám príjemné čítanie.
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado