Nachádzate sa tu

Projekt rekonštrukcie školy

V roku 2009 podala ŠZŠ prihlášku na výzvu MŠ v Regionálnom operačnom programe v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania na rekonštrukciu budovy ŠZŠ. Projekt rekonštrukcie bol následne predložený a v roku 2011 po úpravách aj schválený.

Rekonštrukčný projekt pozostáva zo zateplenia exteriérových povrchov fasády s rekonštrukciou plochej strechy, výmenou časti nášľapných vrstiev podláh školy, riešený je nový rozvod hromozvodu a klampiarskych výrobkov a vymaľovanie vnútorných priestorov a vonkajších častí fasády.

Projekt bude realizovaný v čase chodu školy a jeho začiatok sa predpokladá v druhom štvrťroku 2015 a koniec v novembri 2015.

Rekonštrukčný projekt bude prínosom pre školu, nakoľko sa skvalitní prostredie školy a výučba žiakov. Z ekonomického hľadiska dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov a zvýši sa bezpečnosť prostredia školy pre žiakov i zamestnancov školy.viac fotiek tu ...Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado