Nachádzate sa tu

Odstránenie stavebných bariér v školách pre žiakov so ZZ


Záverečná správa o realizácii projektu tu ....


Naša škola sa úspešne zapojila do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaV Odstraňovanie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením - 2016. Schválený Projekt "Odstránenie stavebných bariér na zabezpečenie bezpečného úniku žiakov pred požiarmi" získal finančný príspevok v celkovej výške 19 000 EUR.


Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť financovanie a priamu realizáciu požiadaviek daných projektom požiarnej ochrany, dosiahnuť bezbariérovosť pre imobilných žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím a zabezpečiť pre imobilných a ostatných žiakov so ZZ bezpečný únik z budovy pred prípadným vzniknutým požiarom.

V súčasnosti budova Špeciálnej základnej školy, ktorá od kolaudácie stavby slúžila na rôzne účely a prešla viacerými zmenami, nevyhovuje požiadavkám na protipožiarnu bezpečnosť stavby a na zabezpečenie bezpečného úniku osôb vrátane osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie v prípade požiaru.

Požiadavkou protipožiarnych predpisov na bezpečnú evakuáciu osôb je zabezpečenie minimálne dvoch smerov úniku na voľné priestranstvo z každého miesta v objekte. Zabezpečenie minimálnej šírky únikových ciest, čo má za následok zväčšenie šírky dverí na únikových cestách, ako aj orientáciu otvárania dverí v smere úniku. V rámci nových dverí budú prahy týchto dverí riešené tak, aby spĺňali požiadavky na bezbariérový pohyb imobilných žiakov.

Projekt sa mal ukončiť v decembri 2016.

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado