Nachádzate sa tu

Projekty CŠPP
1. Projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.

Naším najväčším projektom v súčasnosti je Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.
Bližšie informácie získate v sekcii projekty - poradenský systém.

Mgr. Alica Čiamporová, ciamporova@szszvolen.sk


2. Projekt - stimulačný kútik

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ v školskom roku 2014/2015 úspešne zrealizovalo projekt, ktorého zámerom bolo skvalitnenie včasnej individuálnej starostlivosti o zdravotne postihnuté a zdravotným postihnutím ohrozené deti. Projekt s názvom stimulačný kútik prostredníctvom vizuálne príťažlivých, terapeutických pomôcok rozšíril materiálne vybavenie v našom zariadení. Tešíme sa spoločne s deťmi, že nové didaktické a terapeutické pomôcky sú pre všetkých dlhodobou a opakovane využívanou investíciou.
Mgr. Katarína Tuhárska, tuharska@szszvolen.sk


3. Projekt - mulitsenzorický kútik

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ v kalendárnom roku 2014 z časti prostriedkov získaných z 2% z daní z príjmov fyzických osôb doplnilo terapeutickú miestnosť o „multisenzorický kútik“ s aplikovanými prvkami metódy Snoezelen. Využívajú ho naše deti s viacnásobným postihnutím.
Mgr. Katarína Tuhárska, tuharska@szszvolen.skNávrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado