Nachádzate sa tu

Zamestnanci
Vedenie školy:
Pedagogickí zamestnanci:
Odborní zamestnanci:
Prevádzkoví zamestnanci:

Vedenie školy:

PaedDr. Adrián Ilečko
riaditeľ školyMgr. Jana Sklienková
zástupkyňa RŠ pre I.stupeň
Mgr. Dáša Slamková
zástupkyňa RŠ pre II.stupeň


Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Viera Stehlíková
Image
Mgr. Monika Baránková
Image
Mgr. Lenka Hajšeľová
Image
Mgr. Božena Nemcová
Image
Mgr. Andrea Marcineková
Image
Mgr. Drahoslava Pavlíková
Image
Mgr. Mária Krajčiová
Image
Ing. Adriana Hedvigyová
Image
Mgr. Margaréta Vojtková
Image
Mgr. Anna Bronišová
Image
Mgr. Adriana Ilečková
Image
Mgr. Alexandra Požgajová
Image
PaedDr. Natália Tereňová
Image
Mgr. Ivan Krivošík
Image
Ing. Monika Kušnírová
Image
Mgr. Erika Ivanová
Image
Mgr. Elena Obstová
Image
Mgr. Gabriela Marková
Image
Mgr. Janka Peťková
Image
Mgr. Róbert Kováč
Image
Vychovávatelia
Mgr. Iveta Šályová
Image
Mgr. Boris Fiľo
Image

Asistenti učiteľa
Mgr. Zuzana Melicherčíková
Image
Mgr. Mária Jamrišková
Image
Mgr. Martina Martečíková
Image
Mgr. Andrea Fraňová
Image
Mgr. Miroslava Hajšeľová
Image
Bc. Renáta Jakubíková
Image


Sociálny pedagóg
Mgr. Boris Fiľo
ImageŠkolský psychológ
Mgr. Lenka Konôpková
ImageOdborní zamestnanci CŠPP:

Mgr. Alica Čiamporová
Image
Mgr. Katarína Tuhárska
Image
Mgr. Tatiana Kohútiková
Image
Mgr. Adriana Ilečková
Image
Mgr. Alena Viktorínová
Image
Mgr. Martina Ďarmatiová
Image
Mgr. Lenka Konôpková
Image
Mária Selecká
Image

Prevádzkoví zamestnanci:

Irena Drugdová
Image
Jarmila Siváková
Image
Štefan Hybský
Image
Elena Kvietková
Image
Anna Vakaráčová
Image
Simona Cibuľová
Image
Viera Trnková
Image


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado