Nachádzate sa tu

Občianske združenie - ERIMA

Image

Sme záujmové, dobrovoľné, neziskové občianske združenie priateľov a rodičov Špeciálnej základnej školy vo Zvolene. Náš názov je ERIMA a našim cieľom je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä v oblasti výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých detí, starostlivosti o deti z hľadiska spoločensky vhodného trávenia voľného času, vytváraním podmienok na kreatívnu činnosť podporou a aktívnou pomocou pre adaptáciu v spoločnosti.

Image 

ERIMA so sídlom Špec. základná škola, Sokolská 111, 960 01 Zvolen, IČO 42187036, registrované dňa 18.05.2007 na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-30197, zapísané v Notárskej zápisnici do registra určených právnických osôb.

Predmetom činnosti ERIMA je predovšetkým výchovno - vzdelávacia činnosť, kde neoodeliteľnou súčasťou je podpora a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu na ŠZŠ vo Zvolene, podpora zvyšovania úrovne výchovných programov u detí s kombinovaným postihnutím, zabezpečenie krúžkovej činnosti, zabezpečenie terapeutických intervencií ako aj poskytovanie nadštandartných služieb rodičom postihnutých detí v prípade núdze. Ďalšou dôležitou činnosťou občianskeho združenia ERIMA je činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu, kde zabezpečujeme podmienky pre účasť žiakov na telovýchovných a športových súťažiach ako aj rekreačnej turistike. Poslednou našou činnosťou je tzv. ďalšia činnosť, kde sa snažíme získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických osôb, právnických osôb, za účelom podpory predmetu činnosti združenia, vytvárarať ekonomické, materiálno technické, personálne, sociálne a iné podmienky na činnosť združenia ako celku i jeho členov. 

Kontakt

Mgr. Boris Fiľo

štatutárny zástupca občianskeho združenia s názvom ERIMA
ul. Sokolská 111, 960 01 Zvolen
e-mail: borisfilo@gmail.com
č. tel. : 045-5360114
mobil : 0905-242477

Pomôžte nám a darujte 2% z Vaších daní

Budeme veľmi radi, ak sa nájdu fyzické alebo právnické osoby, ktorým záleží na tom, aby aj mentálne postihnuté deti mali vytvorené lepšie podmienky pre uspokojovanie svojich záujmov a potrieb, aby dokázali žiť plnohodnotnejší život a to nie len v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj v oblasti trávenia voľného času. Podajte aj vy pomocnú ruku.

 

  • Číslo účtu : 2 6 8 2 2 5 6 8 5 3 / 0 2 0 0
  • Var. symbol : 4 2 1 8 7 0 3 6
  • Konšt. symbol : 3 7 9Image
 
Image

Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado