Nachádzate sa tu

História školy
Historické medzníky ŠZŠ vo Zvolene:


1948 - vznik školy
1965 - riaditeľka školy - p. Klára Šarkanová
1978 - presťahovanie školy na súčasnú adresu
1991 - riaditeľka školy - PhDr. Anna Kulichová, zástupkyňa - Mgr. Dáša Slamková
1993 - riaditeľka školy - Mgr. Anna Kútna
1994 - zriadenie 1.triedy pomocnej školy
1995 - zriadenie 2.triedy pomocnej školy v DSS Symbia
          - zriadenie ŠPP - špeciálno-pedagogickej poradne pri škole
1997 - zriadenie triedy B-variantu
1999 - právna subjektivita
2000 - zmena názvu školy - špeciálna základná škola
          - reprofilácia ŠPP na DIC - detské integračné centrum
          - zriadenie triedy C-variantu v DSS Symbia
2001 - vytvorenie pracovného miesta zástupkyne pre II. stupeň - Mgr. Elena Pálková
          - zriadenie 1.triedy pre žiakov s autizmom
2004 - vytvorenie pracovného miesta sociálneho pedagóga
2005 - zriadenie 1.triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím
2009 - súčasťou školy sa opätovne stáva CŠPP pri ŠZŠ, vedúca - Mgr. Alica Čiamporová
          - vytvorenie pracovného miesta školského psychológa
          - zriadenie 1.triedy pre žiakov s IVP
2011 - zástupkyňa pre II.stupeň - Mgr. Janka Sklienková
2014 - riaditeľ školy - PaedDr. Adrián Ilečko
2015 - kompletná rekonštrukcia školy
2018 - 70. výročie založenia školy


Upozornenie: Obrázky sa zväčšia po nájazde myškou!Práca ŠZŠ vo Zvolene sa riadi učením veľkej osobnosti špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňu a motivom pre našu práce je jeho konkrétny výrok:

 
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko.
Ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.


PaedDr. Adrián Ilečko


Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado