Nachádzate sa tu

Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

64/2015 o sústave odborov vzdelávania Nové - účinnosť od 1.apríla 2015

Image

65/2015 o stredných školách Nové - účinnosť od 1.apríla 2015

Image

320/2008 o základnej škole Nové - účinnosť od 1. septembra 2015

Image

306/2008 o materskej škole

Image

307/2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektových nadaním

Image

322/2008 o špeciálnych školách Nové - úplné znenie účinnosť od 1.septembra 2016

Image

232/2016 o špeciálnych školách - mení a dopĺňa 322/2008 Nové - účinnosť od 1.septembra 2016

Image

323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach

Image

325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Image

31/2018 Z. z., ktorá mení Vyhlášku č. 437/2009 Z. z. Nové - účinnosť od 15.februára 2018

Image

437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných ...

Image

445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických ....

Image

9 /2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti ...

Image

306/2009 o školskom klube detí, stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času ...

Image

231/2009 o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách ...

Image

305/2008 o škole v prírode - úplné znenie

Image

326/2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív ...

Image

Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado