Nachádzate sa tu

Metodické pokyny

39/2017 profesijné štandardy pre pedagogických a odborných zamestnancov Nové - účinnosť od 1.júla 2017

Image

66/2015 postup pri predkladaní požiadaviek na asistenta učiteľa pre žiaka so ZZ Nové - účinnosť od 1.januára 2016

Image

19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s MP Nové - účinnosť od 1.septembra 2015

Image

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Image

31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami ...

Image

32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

Image

33/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov odborných učilíšť

Image

34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl

Image

18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov PŠ Nové - účinnosť od 1.septembra 2015

Image

35/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým ...

Image

36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho ...

Image

Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado