Nachádzate sa tu

Ostatné právne predpisy


311/2001 Z.z. zákonník práce

Image

2 /1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Image

71/1967 o správnom konaní

Image

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Image

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Image

36/2005 Z.z. o rodine

Image

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

Image

61/2018 Z.z. mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. Nové - účinnosť od 1. augusta 2018

Image

400/2009 Z. z. o štátnej službe

Image

85/1990 Zb. o petičnom práve

Image

Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado