Nachádzate sa tu

Predpisy

V tejto sekcii poskytujeme prístup k tým právnym predpisom, ktorými sa v našej práci riadime. Právne predpisy sme rozdelili podľa ich váhy. Na prvom mieste sú zákony a nariadenia vlády. Vykonávacími predpismi v podmienkach školstva sú vyhlášky. Dôležitou súčasťou rezortným predpisov sú aj metodické pokyny a metodické usmernenia. Organizačnú časť školského roka zabezpečujú pedagogicko-organizačné pokyny. V tejto časti nájdete informácie aj ohľadom sťažností a prijatej vnútornej smernici o sťažnostiach. Informácie o štátnych vzdelávacích programoch a vzdelávacích programoch pre žiakov so zdravotným znevýhodnením získate v sekcii vzdelávacie programy. V poslednej sekcii je zoznam všetkých ostatných predpisov s ktorými v škole pracujeme.


Prajeme Vám príjemné čítanie.
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado