Nachádzate sa tu

Pracovno-právne

Sekcia stránky venovaná pracovným dokumentom Vám poskytne informácie a obraz o niektorých pracovno-právnych podmienkach zamestnania v našej škole. Organizačný poriadok informuje o štruktúre riadenia a organizácie práce v škole, pracovný poriadok zase popisuje pracovné podmienky zamestnancov školy. Zverejnili sme aj kolektívnu zmluvu, plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov i niektoré smernice, predpisy.
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado