Nachádzate sa tu

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2016 (ročníky - Pr.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.)

Image

Školský vzdelávací program 2016 (ročníky - 9.,10.)

Image

Štátny vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Štátny vzdelávací program pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Štátny vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Štátny vzdelávací program pre Praktickú školu Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Učebné osnovy A-variant (platí pre Pr.r., 1.r.,2.r.,5.r. a 6.r.) Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Učebné osnovy B-variant (platí pre Pr.r., 1.r.,2.r.,5.r. a 6.r.) Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Učebné osnovy C-variant (platí pre Pr.r., 1.r.,2.r.,5.r. a 6.r.) Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Učebné osnovy autisti s MP (platí pre Pr.r., 1.r.,2.r.,5.r. a 6.r.) Nové - účinnosť od 1. septembra 2016

Image

Školský vzdelávací program - úvodná časť (ročníky - 9.,10)

Image

Obsah vzdelávania pre žiakov 2. a 6. ročníka variantu A, B a C

Image

Charakteristika predmetov Fyzika, Geografia, Biológia, Občianska náuka, Dejepis

Image

Obsah vzdelávania pre žiakov 10. ročníka variantu B a C

Image

Obsah vzdelávania pre žiakov 3. a 7. ročníka variantu A, B a C

Image

Obsah vzdelávania pre žiakov 4. a 8. ročníka variantu A, B a C

Image

Obsah vzdelávania pre žiakov 9. ročníka variantu A, B a C

Image

Obsah vzdelávania pre žiakov 1 - 5.ročníka variantu A, B a C

Image

Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado