Nachádzate sa tu

Pedagogické

V tejto časti stránky sme sa zamerali na všetky dokumenty s ktorými sa môžete stretnúť, resp. ich využiť. Získate informácie o základných pedagogických dokumentoch špeciálnej základnej školy. Medzi základné pedagogické dokumenty patrí správa o činnosti školy a školský vzdelávací program. Správu o činnosti školy sme povinní zverejniť v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a Vyhlášky MŠ SR č.9/2005, ktorá určuje osnovu tejto správy. Školský vzdelávací program je rozsahom veľký dokument, preto ho delíme na niekoľko častí. Školský poriadok definuje základné princípy fungovania v škole. Plán činnosti školy, vnútorný systém kontroly a hodnotenia popisuje metódy kontroly a hodnotenia zamestnancov a žiakov školy. Zverejňujeme aj informácie o činnosti niektorých poradných orgánov školy.
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado