Nachádzate sa tu

Ekonomické predpisy a vnútorné smernice

Smernica č. 50/2017 - o postupe pri prideľovaní príspevku na dopravu

Image

Usmernenie k aplikácii zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majektu štátu v znení zákona č. 324/2014 Z.z.

Image

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

Image

492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Image

Smernica č. 03/2016 o finančnej kontrole

Image

564/2004 Z. z. o rozpočtovom výnose dane z príjmov územnej samospráve ...

Image

523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Image

431/2002 Z. z. o účtovníctve

Image

Vyhláška MŠ SR č.649/2008 Z.z. o účele použitia príspevku na žiakov zo SZP

Image

Smernica č.07/2015 dopravné pre žiakov ZŠ a žiakov so ŠVVP

Image

597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ a SŠ a školských zariadení

Image

Nariadenie vlády č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu územnej samospráve v

Image

291/2002 o štátnej pokladnici

Image

Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado