Nachádzate sa tu

Verejné obstarávanie - výzvy a súhrnné správy

Súhrnná správa 2019

Image

Súhrnná správa 2018

Image

Súhrnná správa 2017

Image

Súhrnná správa 2016

Image

Súhrnná správa 2015

Image

Súhrnná správa 2012 - 2014

Image
Profil verejného obstarávateľa

Špeciálna základná škola je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.


Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Sokolská 111, 960 01 Zvolen
Štatutárný zástupca: PaedDr. Adrián Ilečko, riaditeľ školy

IČO: 35984651
DIČ: 2021606411
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0010 4450

Tel: +421 045 545 93 87
Mobil: +421 0908 963 673
E-mail: szszvolen@szszvolen.sk
Internet: www.szszvolen.sk


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado