Nachádzate sa tu

Zameranie činnosti odborných zamestnancov CŠPP

Ďarmatiová Martina, Mgr., vedúca CŠPP pri ŠZŠ, sociálna pedagogička
 • zameranie:
  1. evidencia a správa klientely
   anamnestické zisťovanie
   sociálna diagnostika
   sociálno-právne poradenstvo
   pokračujúca ambulantná starostlivosť


Čiamporová Alica, Mgr., psychologička
 • zameranie:
  1. psychodiagnostika
   poradenstvo pre školy a školské zariadenia


Kohútiková Tatiana, Mgr., špeciálna pedagogička
 • zameranie:
  1. telesné postihnutie
   chorí a zdravotne oslabení
   viacnásobné postihnutie
   poradenstvo pre ZŠ
   pokračujúca ambulantná starostlivosť


Tuhárska Katarína, Mgr., sociálna a špeciálna pedagogička
 • zameranie:
  1. raný a predškolský vek
   poradenstvo pre MŠ
   mentálne postihnutie
   zrakové postihnutie
   pokračujúca ambulantná starostlivosť


Viktorínová Alena, Mgr., špeciálna pedagogička
 • zameranie:
  1. vývinové poruchy učenia
   poruchy pozornosti a aktivity
   mentálne postihnutie
   poradenstvo pre SŠ
   pokračujúca ambulantná starostlivosť


Ilečková Adriana, Mgr., špeciálna pedagogička
 • zameranie:
  1. narušená komunikačná schopnosť
   autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy
   mentálne postihnutie
   pokračujúca ambulantná starostlivosť


Konôpková Lenka, Mgr., psychologička
 • zameranie:
  1. psychodiadnostika
   poradenstvo pre školy a školské zariadenia


Selecká Mária, rehabilitačná pracovníčka
 • zameranie:
  1. fyzioterapia
   rehabilizácia


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado