Nachádzate sa tu

Viacnásobné postihnutie

Viacnásobne postihnutý jedinec vykazuje príznaky súčasného výskytu viacerých postihnutí. Ide o aktuálny, relatívne trvalý stav jedinca, pri ktorom súčasne viacero faktorov negatívne ovplyvňuje v oblasti motorickej, senzorickej a mentálnej príjem, spracovanie, uchovanie, sprostredkovanie a zmysluplné využívanie informácií, čo má dopad na kognitívne, komunikačné, motorické a psychosociálne správanie jedinca.

Viacnásobné postihnutie sa delí sa do troch symptomatologicky príbuzných skupín:

1. mentálne postihnutie v kombinácii s ďalším postihnutím – táto skupina je najpočetnejšia

2. slepota – hluchota – predstavuje najťažšiu formu

3. poruchy správania v kombinácii s ďalším postihnutím, či narušením
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado