Nachádzate sa tu

Vývinové poruchy správania

Ide o pomerne heterogénnu skupinu porúch vznikajúcich v detstve alebo počas obdobia dospievania. Poruchy sa premietajú najmä do sociálnych vzťahov jednotlivca a spoločnosti a jeho emocionálneho a osobnostného vývinu. Vznik a vývin porúch správania je komplexne podmienený mnohými faktormi.

Klasifikácia podľa MKCH - 10:

PORUCHY SPRÁVANIA A EMOČNÉ PORUCHY SO ZVYČAJNÝM ZAČIATKOM V DETSTVE A POČAS DOSPIEVANIA (F90 - F98)

F90 HYPERKINETICKÉ PORUCHY

F90.0 Porucha aktivity a pozornosti
F90.8 Iné hyperkinetické poruchy
F90.9 Nešpecifikovaná hyperkinetická porucha

F91 PORUCHY SPRÁVANIA

F91.0 Poruchy správania obmedzené na rodinný kruh
F91.1 Porucha socializácie
F91.2 Socializovaná porucha správania
F91.3 Opozičná vzdorovitá porucha
F91.8 Iné poruchy správania
F91.9 Nešpecifikované poruchy správania

F92 ZMIEŠANÉ PORUCHY SPRÁVANIA A EMOČNÉ PORUCHY

F92.0 Depresívna porucha správania
F92.8 Iné zmiešané poruchy správania a emócií
F92.9 Nešpecifikované zmiešané poruchy správania a emócií

F93 EMOČNÉ PORUCHY SO ZAČIATKOM ŠPECIFICKÝM PRE DETSTVO

F93.0 Úzkosť z odlúčenia u detí
F93.1 Fóbická úzkostná porucha u detí
F93.2 Sociálna úzkostná porucha v detstve
F93.3 Súrodenecká rivalita
F93.8 Iné poruchy emócií v detstve
F93.9 Nešpecifikovaná emočná porucha v detstve

F94 PORUCHY SOCIÁLNEHO FUNGOVANIA SO ZAČIATKOM ŠPECIFICKÝM PRE DETSTVO A DOSPIEVANIE

F94.0 Elektívny mutizmus
F94.1 Reaktívna porucha príchylnosti u detí
F94.2 Dezinhibovaná porucha príchylnosti u detí
F94.8 Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve
F94.9 Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania

F95 TIKOVÉ PORUCHY

F95.0 Prechodná tiková porucha
F95.1 Chronická motorická alebo vokálna tiková porucha
F95.2 Kombinovaná vokálna motorická tiková porucha s viacerými podobami [de la Tourette]
F95.8 Iné tikové poruchy
F95.9 Nešpecifikované tikové poruchy

F98 INÉ PORUCHY SPRÁVANIA A EMOČNÉ PORUCHY SO ZVYČAJNÝM ZAČIATKOM V DETSTVE A POČAS DOSPIEVANIA

F98.0 Neorganická enuréza
F98.1 Neorganická enkopréza
F98.2 Porucha chovania (kŕmenia) u dojčiat a malých detí
F98.3 Pica u dojčiat a detí
F98.4 Stereotypné pohyby


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado