Nachádzate sa tu

Autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy

Prenikavé (pervazívne) poruchy vývinu charakterizuje kvalitatívne zhoršenie recipročných interakcií a spôsobov komunikácie, ako aj obmedzený, stereotypný, opakujúci sa repertoár záujmov a aktivít. Tieto kvalitatívne odchýlky sú prenikavou črtou fungovania jednotlivca vo všetkých situáciách.

MKCH 10 klasifikuje pervazívne vývinové poruchy nasledovne:

F84 PRENIKAVÉ PORUCHY VÝVINU

- F84.0 Detský autizmus

- F84.1 Atypický autizmus

- F84.2 Rettov syndróm

- F84.3 Iná detská dezintegračná porucha

- F84.4 Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi

- F84.5 Aspergerov syndróm

- F84.8 Iné prenikavé vývinové poruchy
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado