Nachádzate sa tu

Metodické materiály

V tejto časti webu sa dozviete základné informácie o jednotlivých druhoch postihnutia ako sú:
Mentálne postihnutie
Narušená komunikačná schopnosť
Autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy
Sluchové postihnutie
Telesné postihnutie
Viacnásobné postihnutie
Vývinové poruchy správania
Vývinové poruchy učenia
Zrakové postihnutie
Chorí a zdravotne oslabení
Iné postihnutia

Ďalej sa dozviete o tom, čo je to individuálny výchovno-vzdelávací program a ako ho spracovávať. Dôležité informácie získate v sekcii kompenzácie, kde sa dozviete o tom ako je možné kompenzovať sociálne dôsledky ťažkého postihnutia. Pre čitateľov webu - rodičov, zákonných zástupcov, našich budúcich klientov budú dôležité informácie o školskej spôsobilosti detí.


Prajeme Vám príjemné čítanie.

Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado